Kongrenin Kapsamı, Hedef Kitlesi ve Amacı
2005 yılından beri başarı ile düzenlenmekte olan Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi bu yıl 10’uncu Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi  & 6’ıncı Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu olarak düzenlenecektir. 10’uncu UPK & 6’ıncı UÇEPS, meslektaşlarımıza dirençli vakalarda en son yönelimleri interaktif bir şekilde aktarırken, psikofarmakoloji ile ilgili güncel ve üstün bilgiler sağlayacak ve tüm psikiyatrist, farmakolog, nörolog, psikolog, psikiyatri hemşireleri ve sosyal hizmet uzmanlarının karşılaşabileceği güncel sorunlara pratik çözüm önerileri sunacaktır.

Bilimsel Program
Kongre Düzenleme Kurulu tarafından Psikofarmakoloji Derneği (PD) Uluslararası Katılımlı 10’uncu Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi  & 6’ıncı Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu için her zamanki gibi orijinal, ilgi çekici ve doyurucu bir bilimsel program hazırlanmaktadır. Bilimsel programda en son yenilikler konuların uzmanları tarafından sunulacak ve bunun yanı sıra değişik oturumlar düzenlenecektir.

Uydu Sempozyumlar
Bilimsel programda uydu sempozyumlar için zaman ayrılmıştır.

Önemli Tarihler
Öneri Gönderimi için Son Tarih: 1 Aralık 2017
Bildiri Gönderimi için Son Tarih: 1 Şubat 2018
Erken Kayıt Fiyatları için Son Tarih: 12 Şubat 2018