10. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi - Yaşam Boyu Psikiyatri ve Terapötikler